img_Zierikzee 021 Oude haven

 

 

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland

Postadres:

                                Beatrixtraat 3                                   4136 AC Zonnemaire

Tel.nr. 06 5431 3961

                     IBAN: NL73RABO0336775563                   BTW: NL85.94.87.234B01

                              stichting@casd.nl                                                            website: casd.nl                                                            kvk nr 73363359                                 RSIN 8594.87.234

Doelstelling Stichting

De stichting heeft als doel: het organiseren van culturele activiteiten op Schouwen-Duiveland

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doel van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Jaarlijks 2 Opera producties

Haven Concert

Shanty festival

Jazz festival

Muzikale producties

ANBI-status


Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Stichting CASD heeft deze status ontvangen.

Bestuur

                                                                                             Martin de Jong (voorzitter)

                                                                                 Leendert Overhand (penningmeester)

                                                                                            Els de Vree (secretaris)

                                                                                             Adviseur: A.J. Bausch  

Commissies

Organisatie Evenementen Commissie (OEC)

 • Martin de Jong (Algemene zaken)
 • Lex van Geer (Algemene zaken)
 • Theo van der Lelie (Binnen evenementen)
 • Karin van As (Binnen en buiten evenementen + presentatie)
 • Peter Weeda (Buiten evenementen)
 • Gerard Wanders (verkeer/veiligheid)
 • Carlo van der Put
 • Albert Vos
 • Allard Tuitel   (Taptoe organisatie)


  Opera adviseurs

 • David  Prins
 • Iryna Zhynkina

Sponsor/Lustrum Commissie (SC)

 • Lex van Geer
 • Cees van Liere
 • Balt Roessingh
 • Jos Schellaars   
 
Huiskamerconcert Commissie (HC)
 • Karin van As
 • Martin de Jong 

Kunstenaarsdorp Commissie (KC)
(kanditaatleden)

 • Nicole Hagesteijn
 • Martin de Jong
 • Cees van Liere
 • Albert Vos
 • Theo van de Lelie
 • Ed Westerbeek
 • Ben Koenen

 • Maarten van Strien
 • Balth Roessing

 

Haven Concert Commissie (HCC)

 • Cees van Liere (CASD, voorzitter)
 • Jaap Verwest (Museumhaven)
 • Theo de Niet (Museumhaven)
 • Peter Weeda (CASD/Museumhaven)
 • Martin de Jong (CASD)
 • Theo van der Lelie (CASD)
 • Lex van Geer (CASD)
 • Gerard Wanders (CASD)

Jazz Festival Commissie (JFC)

 • Robbert (de Biet)
 • Camiel (de Banjaard)
 • OEC (CASD)
 • Albert Vos (CASD)

Vrijwilligers Commissie (VC)

 • Hans van Doorn
 • Bea Arends
 • Koos Arends
 • Els Opschoor
 • Henk Opschoor 
 • Marjolein Wagensveld (assisteert secretaris)
 • Marijke Doolaard (assisteert penningmeester)
 • Luc Keij
 • Janny van der Donk
 • Aad Kuiper (webbeheerder) 

Commisie Stichting Eilandmarketing S-D(SESD)

 • Balth Roessingh
 • Cees van Liere
 • Albert Vos
 • Lex van Geer
 • Jos Schellaars